Chính Sách Bảo Mật

Chào mừng đến với Dagacuadao.Live. Chính sách quyền riêng tư này được thiết kế để giúp bạn hiểu cách chúng tôi thu thập, sử dụng và bảo vệ thông tin cá nhân của bạn.

Thông Tin Chúng Tôi Thu Thập:

Chúng tôi thu thập những thông tin sau khi bạn sử dụng trang web của chúng tôi:

Tên: Chúng tôi thu thập tên của bạn khi bạn tự nguyện gửi tên thông qua phần Liên hệ với chúng tôi.

Số liên lạc: Chúng tôi thu thập số liên lạc của bạn khi bạn tự nguyện cung cấp chúng thông qua phần Liên hệ với chúng tôi.

Cách Chúng Tôi Sử Dụng Thông Tin Của Bạn:

Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin được thu thập cho mục đích trả lời các câu hỏi của bạn và duy trì liên lạc với bạn.

Chia Sẻ Thông Tin Của Bạn:

Chúng tôi không bán, trao đổi hoặc chuyển giao thông tin cá nhân của bạn cho bên ngoài. Thông tin của bạn được sử dụng nghiêm ngặt cho mục đích liên lạc trong Dagacuadao.Live.

Bảo Mật Dữ Liệu:

Chúng tôi thực hiện nhiều biện pháp bảo mật khác nhau để bảo vệ tính bảo mật của thông tin cá nhân của bạn. Thông tin của bạn được lưu trữ an toàn và chỉ những người có thẩm quyền mới có thể truy cập được.

Cookie Và Công Nghệ Theo Dõi:

Chúng tôi không sử dụng cookie hoặc bất kỳ công nghệ theo dõi nào trên trang web của mình.

Truy Cập Và Kiểm Soát:

Nếu bạn muốn truy cập, cập nhật hoặc xóa thông tin cá nhân bạn đã cung cấp qua phần Liên hệ với chúng tôi.

Quyền Riêng Tư Của Trẻ Em:

Trang web của chúng tôi không hướng tới trẻ em dưới 13 tuổi. Chúng tôi không cố ý thu thập thông tin cá nhân từ trẻ em.

Những Thay Đổi Đối Với Chính Sách Quyền Riêng Tư:

Chúng tôi có quyền cập nhật Chính sách quyền riêng tư của mình.

dagacuadao.live ĐÁ GÀ THOMO 100% Thưởng Nạp Lần Đầu

Back To Top